Τηλεφωνικές Παραγγελίες

210 42 24 450

Cart0
Σύνολο:0,00 €
Your shopping cart is empty!


Αποποίηση ευθύνης

Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι θήκες exofab προστατεύουν σε απόλυτο βαθμό τη συσκευή σας σε περίπτωση πτώσεως κλπ και κατά συνέπεια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής της συσκευής ή τραυματισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η αδιάβροχη θήκη δεν έχει κατασκευασθεί για μερική ή πλήρη βύθιση σε νερό ή άλλα υγρά και συνεπώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτό τον σκοπό. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για βλάβη ή καταστροφή της συσκευής που βρίσκεται μέσα στην αδιάβροχη θήκη σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Το προϊόν δεν έχει κατασκευασθεί για να επικολλάται σε γυάλινες ή άλλες μη πορώδεις επίπεδες επιφάνειες και συνεπώς δεν συνιστάται η συγκεκριμένη χρήση. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για βλάβη ή καταστροφή της συσκευής ή τραυματισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή / και τραυματισμών που προκύπτουν από τη χρήση των προϊόντων. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές που προκύπτουν από την απώλεια χρήσης ή κερδών που προκύπτουν από ή σε σχέση με, τη χρήση / και καταλληλότητας των προϊόντων.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ευθύνη της εταιρεία μας είναι αποκλειστικά για τις θήκες exofab και δεν εκτείνεται σε ηλεκτρονικές συσκευές.